بستر سیستم عامل گروه نرم افزاری نرم افزار های مورد پشتیبانی هزینه
Linux Operating System RHEL, CentOS, Cent OS, Debian, Ubuntu 50.000 تومان
Install Linux Mail (کمتر از 5000 کاربر) Qmail, Zimbra Horde, Roundcube, Squirelmail 250.000 تومان
Install linux web Apache, Tomcat 20.000 تومان
Install linux Database-MySQL Mysql 50.000 تومان
Control Panel Plesk 50.000 تومان
ISPConfig 400.000 تومان
Windows Operating System Windows 2003, 2008,2012 250.000 تومان
Install Windows Email Mdaemon, Mailenable 60.000 تومان
Install windows web IIS 6.0, IIS 7.0, IIS 8.0 20.000 تومان
install windows Database (Ms-SQL) single server MS SQL 2005, 2008, 2012 250.000 تومان
Control Panel Plesk 50.000 تومان
Website Panel 400.000 تومان

جهت خرید سرویس نصب و راه اندازی سرویس در روال انتخاب سرویس خود در فروشگاه اینترنتی مرکز داده تبیان، منبع افزوده نصب و راه اندازی مناسب را از گروه Software Implementation انتخاب نمایید.
در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید خدمت فوق وارد کنترل پنل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.

خواهشمند است در صورت نیاز به نصب و راه اندازی سرویس ها با معماری توزیع شده یا افزونه با بخش فروش تماس حاصل نمایید.

مدیر فروش