میزبانی اشتراکی پلسک لینوکسی
پلسک لینوکسی برنزی مقدار 250 مگابایت فضا
یک گیکابایت ترافیک ماهیانه
یک عدد دامنه
5 عدد صندوق پستی
یک پایگاه داده mySQL
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 135,000 ریال
6 ماه - 210,000 ریال
1 سال - 300,000 ریال
پلسک لینوکسی نقره ای مقدار 500 مگابایت فضا
دو گیکابایت ترافیک ماهیانه
دو عدد دامنه
10 عدد صندوق پستی
2 پایگاه داده mySQL
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 165,000 ریال
6 ماه - 270,000 ریال
1 سال - 450,000 ریال
پلسک لینوکسی طلایی مقدار 500 مگابایت فضا
پنج گیکابایت ترافیک ماهیانه
پنج عدد دامنه
50 عدد صندوق پستی
3 پایگاه داده mySQL
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 195,000 ریال
6 ماه - 360,000 ریال
1 سال - 600,000 ریال
پلسک لینوکسی پلاتینی مقداردو گیگابایت فضا
ده گیکابایت ترافیک ماهیانه
ده عدد دامنه
صد عدد صندوق پستی
پنج پایگاه داده mySQL
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 240,000 ریال
6 ماه - 450,000 ریال
1 سال - 840,000 ریال
پلسک لینوکسی الماسی مقدار پنج گیگابایت فضا
ترافیک ماهیانه نامحدود
بیست عدد دامنه
دویست عدد صندوق پستی
ده پایگاه داده mySQL
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 420,000 ریال
6 ماه - 810,000 ریال
1 سال - 1,596,000 ریال
  • خواهشمند است قوانین و شرایط سرویس را مطالعه فرمایید.
  • سرویس میزبانی اشتراکی لینوکسی در دوره های اشتراک مختلف قابل ارائه می باشد.
  • در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید سرویس فوق وارد کنترل پانل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.