بسته اشتراکی ویندوز پلاتینی

3 ماهه 30.000 تومان
 • تعداد دامنه 10 عدد
 • تعداد فضای وب 1 عدد
 • تعداد زیردامنه بدون محدودیت
 • میزان فضا 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 10 گیگابایت
 • نام مستعار دامنه دارد
 • مدیریت رکوردهای دامنه دارد
 • افزایش میزان فضا تا حجم 5 گیگابایت
 • app pool اختصاصی دارد
 • کاربران وب 5 عدد
 • آدرس IP اختصاصی ندارد
 • گزارش آمار وب دارد
 • CGI support دارد
 • joomla دارد
 • DotNetNuke دارد
 • PHPNuke دارد
 • Drupal دارد
 • Gallery دارد
 • Wordpress دارد
 • سازنده وب سایت 1 عدد
 • کاربران FTP اضافه دارد
 • پشتیبان گیری خودکار دارد
 • مدیریت فایل دارد
 • دسترسی به رخدادنگاری دارد
 • تعداد پایگاه داده MySQL پیش فرض 5 عدد
 • میزان فضای پایگاه داده MySQL پیش فرض 200 مگابایت
 • امکان افزایش تعداد پایگاه داده MySQL تا 10 عدد
 • امکان افزایش فضای پایگاه داده MySQL تا 400 مگابایت
 • تعداد پایگاه داده MsSQL پیش فرض 5 عدد
 • میزان فضای پایگاه داده MsSQL پیشف فرض 200 مگابایت
 • امکان افزایش تعداد پایگاه داده MsSQL تا 10 عدد
 • امکان افزایش فضای پایگاه داده MsSQL تا 400 مگابایت
 • تعداد صندوق پستی پیش فرض 100 عدد
 • حداکثر اندازه هر صندوق پستی 100 مگابایت
 • میزان فضای کلی صندوقهای پستی 1000 مگابایت
 • POP3, SMTP دارد
 • Mail redirects دارد
 • Mail groups دارد
 • Autoresponders دارد
 • Mailing lists دارد
 • Webmail دارد
 • Antispam and Antivirus دارد

بسته اشتراکی ویندوز الماسی

3 ماهه 51.000 تومان
 • تعداد دامنه 20 عدد
 • تعداد فضای وب 1 عدد
 • تعداد زیردامنه بدون محدودیت
 • میزان فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه بدون محدودیت
 • نام مستعار دامنه دارد
 • مدیریت رکوردهای دامنه دارد
 • افزایش میزان فضا تا حجم 10 گیگابایت
 • app pool اختصاصی دارد
 • کاربران وب 10 عدد
 • آدرس IP اختصاصی ندارد
 • گزارش آمار وب دارد
 • CGI support دارد
 • joomla دارد
 • DotNetNuke دارد
 • PHPNuke دارد
 • Drupal دارد
 • Gallery دارد
 • Wordpress دارد
 • سازنده وب سایت 2 عدد
 • کاربران FTP اضافه دارد
 • پشتیبان گیری خودکار دارد
 • مدیریت فایل دارد
 • دسترسی به رخدادنگاری دارد
 • تعداد پایگاه داده MySQL پیش فرض 10 عدد
 • میزان فضای پایگاه داده MySQL پیش فرض 400 مگابایت
 • امکان افزایش تعداد پایگاه داده MySQL تا 20 عدد
 • امکان افزایش فضای پایگاه داده MySQL تا 1000 مگابایت
 • تعداد پایگاه داده MsSQL پیش فرض 10 عدد
 • میزان فضای پایگاه داده MsSQL پیشف فرض 400 مگابایت
 • امکان افزایش تعداد پایگاه داده MsSQL تا 20 عدد
 • امکان افزایش فضای پایگاه داده MsSQL تا 1000 مگابایت
 • تعداد صندوق پستی پیش فرض 200 عدد
 • حداکثر اندازه هر صندوق پستی 100 مگابایت
 • میزان فضای کلی صندوقهای پستی 2000 مگابایت
 • POP3, SMTP دارد
 • Mail redirects دارد
 • Mail groups دارد
 • Autoresponders دارد
 • Mailing lists دارد
 • Webmail دارد
 • Antispam and Antivirus دارد
 • خواهشمند است قوانین و شرایط سرویس را مطالعه فرمایید.
 • سرویس میزبانی اشتراکی ویندوزی در دوره های اشتراک مختلف قابل ارائه می باشد.
 • در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید سرویس فوق وارد کنترل پانل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.