سرورهای تخصصی مجازی جزء سرورهای پیشرفته با آخرین تكنولوژی مجازی سازی هستند مجازی سازی به معنی تقسیم یك سرور قدرتمند فیزیكی به چندین سرور مجازی است. در این سرویس هر یك از سرورهای مجازی كاملا مانند یك سرور فیزیكی شبكه مشاهده می شوند. این سرویس برای کسانی مناسب می باشد که به یک سرور اختصاصی (Dedicated Server) جهت وب سایت یا وب سایت های خود نیازمند می باشند اما توجیه اقتصادی اجاره یک سرور اختصاصی کامل را ندارند. همچنین در بعضی موارد یک سرور مجازی نسبت به یک سرور اختصاصی معادل خود در منابع سخت افزاری به علت استفاده از سخت افزار بهتر در سرور مادر و دسترسی به منابع اضافی در سخت افزار اشتراکی، دارای کارایی بهتر و بالاتری می باشد و یا ممکن است منابع پردازشی یک سرور مجازی از یک سرور اختصاصی بیشتر باشد.
مرکز داده تبیان به مشتریان زیر پیشنهاد انتخاب محصول سرور مجازی را می دهد:

  • مشتریانی که نیازمندی پردازشی آنها بیشتر از نیازمندی ذخیره سازی باشد.
  • مشتریانی که دسترس پذیری یا High Availability یکی از پارامترهای مورد نیاز آنها باشد.
  • مشتریانی که نیازمندی مداوم به درگاه های سخت افزاری سرور ندارند (مانند لزوم استفاده از USB Dongle).
  • مشتریانی که نیازی به دسترسی فیزیکی به سرور ندارند.