TEB-VS-1

3 ماهه - 6 ماهه - 1 ساله
 • پردازنده 1 هسته
 • حافظه 1 گیگابایت
 • افزایش حافظه تا2 گیگابایت
 • فضای ذخیره سازی 20 گیگابایت
 • افزایش فضای ذخیره سازی تا 50 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 30 گیگابایت
 • SAN, HA, DRS 40% افزایش قیمت

TEB-VS-3

3 ماهه - 6 ماهه - 1 ساله
 • پردازنده 2 هسته
 • حافظه 4 گیگابایت
 • افزایش حافظه تا8 گیگابایت
 • فضای ذخیره سازی 50 گیگابایت
 • افزایش فضای ذخیره سازی تا 150 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 80 گیگابایت
 • SAN, HA, DRS 30% افزایش قیمت

TEB-VS-4

3 ماهه - 6 ماهه - 1 ساله
 • پردازنده 4 هسته
 • حافظه 8 گیگابایت
 • افزایش حافظه تاغیر قابل افزایش
 • فضای ذخیره سازی 80 گیگابایت
 • افزایش فضای ذخیره سازی تا 200 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
 • SAN, HA, DRS 25% افزایش قیمت

 • خواهشمند است قوانین و شرایط سرویس را مطالعه فرمایید.
 • سرویس میزبانی سرور مجازی در دوره های اشتراک مختلف قابل ارائه می باشد.
 • در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید سرویس فوق وارد کنترل پانل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.