مرکز داده‌ تبيان با فراهم کردن فضايی منطبق بر استانداردهای جهانی و حرفه‌ای اين صنعت، امکان اجاره فضا را در داخل کشور برای سازمان‌ها و موسسات بزرگ فراهم کرده است.سازمان‌ها و موسساتی که سرور ها و تجهیزیات خود را پيکر بندی کرده اند اما براي نگهداری آنها و تامين منابع مورد نياز مثل برق، اينترنت امن پر سرعت، فضای مناسب و غیره، با مشکل مواجه هستند، می توانند از اين سرويس تبيان استفاده کنند. بعضي از موسسات با صرف وقت و هزينه بسيار تلاش کرده اند که فضای مناسب را خود به وجود آورند اما در بيش‌تر موارد به نتيجه دلخواه نرسيده اند لذا به جای مصرف هزينه ای گزاف برای نگهداری سرور، استفاده از خدمات يک مرکز داده ايمن باعث کاهش چشمگير هزينه ها و البته افزايش چشمگير سطح کاربری و دسترسی پذيری است. می توان با بهره‌گيری از فضای مجهز به امکانات پيشرفته امنيتی، تهويه هوا و کنترل رطوبت، فضاهای اختصاصی براي قرارگيری سرورها، سيستم‌های پيش‌گيری از آتش‌سوزی، سيستم تامين برق اضطراری و موارد دیگر که در مرکز داده تبيان ارائه می شود، از قرار گرفتن سرورها در مکانی مناسب اطمينان حاصل کرد.
سرویس اجاره فضای مرکز داده تبیان در حالت های زیر قابل ارائه است:

  • رک اشتراکی
  • رک نیمه
  • رک کامل
  • Cage اختصاصی
خریداران سرویس اجاره فضا قادرند در هر زمان نسبت به ارتقاء سرویس و منابع خود اقدام نمایند و از گزینه خدمات پشتیبانی حرفه ای استفاده نمایند. جهت انتخاب طرح سرویس مناسب خود، طرح های سرویس اجاره فضا مرکز داده تبیان را ملاحظه نمایید.