Teb CO-2U

6 ماهه - یک ساله
 • ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت
 • آدرس IP معتبر 2 عدد
 • ارتباط UTP یک عدد
 • شبکه و زیرساخت دارد
 • سرمایش و تهویه دارد
 • اعلام و اطفاء حریق دارد
 • کنترل تردد و امنیت دارد
 • دیواره آتش دارد
 • برق اضطراری دارد
 • برق بی وقفه تک فاز 3A~220V

Teb CO-6U

6 ماهه - یک ساله
 • ترافیک ماهیانه 600 گیگابایت
 • آدرس IP معتبر 8 عدد
 • ارتباط UTP یک عدد
 • شبکه و زیرساخت دارد
 • سرمایش و تهویه دارد
 • اعلام و اطفاء حریق دارد
 • کنترل تردد و امنیت دارد
 • دیواره آتش دارد
 • برق اضطراری دارد
 • برق بی وقفه تک فاز 9A~220V

Teb CO-20U

6 ماهه - یک ساله
 • ترافیک ماهیانه 800 گیگابایت
 • آدرس IP معتبر 16 عدد
 • ارتباط UTP یک عدد
 • شبکه و زیرساخت دارد
 • سرمایش و تهویه دارد
 • اعلام و اطفاء حریق دارد
 • کنترل تردد و امنیت دارد
 • دیواره آتش دارد
 • برق اضطراری دارد
 • برق بی وقفه تک فاز 20A~220V

Teb CO-42U

6 ماهه - یک ساله
 • ترافیک ماهیانه 1 ترابایت
 • آدرس IP معتبر 32 عدد
 • ارتباط UTP یک عدد
 • شبکه و زیرساخت دارد
 • سرمایش و تهویه دارد
 • اعلام و اطفاء حریق دارد
 • کنترل تردد و امنیت دارد
 • دیواره آتش دارد
 • برق اضطراری دارد
 • برق بی وقفه تک فاز 32A~220V
 • جهت آگاهی از قیمت اجاره فضا و شرایط فروش Cage اختصاصی، با واحد فروش مرکز داده تبیان 81202201 تماس حاصل نمایید.

 • خواهشمند است قوانین و شرایط سرویس را مطالعه فرمایید.
 • سرویس اجاره فضا در دوره های اشتراک مختلف قابل ارائه می باشد.
 • در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید سرویس فوق وارد کنترل پانل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.