ردیف نام اطلاعیه تاریخ شامل مشتریان سیستم عامل دانلود
1 رفع مشكل IP Conflict در سيستم عامل Windows 2008 90/10/16 2,3,4 W
2 دستور العمل مقابله با ویروس Wiper 91/2/11 3,4 W
3 امن سازی سرویس DNS 91/11/7 2,3,4 W,L
4 سرویس جدید DNS مرکز داده و قطع درخواست های DNS Resolve به اینترنت (مهم) 92/5/28 2,3,4 W,L
فضای اشتراکی=1     سرور مجازی=2     سرور اختصاصی=3     اجاره فضا=4     رایانش ابری=5
سیستم عامل لینوکس=L       سیستم عامل ویندوز=W