خدمات پشتیبان گیری مرکز داده تبیان، راه کار جامعی برای پشتیبان گیری و بازیابی داده هاست که گونه های مختلف و متنوع سیستم عامل ها از جمله windows، Unix و Linux را پشتیبانی می کند. این خدمات به صورت پشتیبانگیری و یا خدمات آرشیو طراحی شده اند. استفاده از تجهیزات ذخیره سازی پیشرفته ضریب اطمینان سرویس را تا سطح بالایی افزایش داده است. تمام درخواست ها به صورت مجتمع در این راه کار مدیریت می شوند و پایشگری روزانه عملکرد سیستم توسط کارشناسان صورت میگیرد. توسط این خدمات مشتریان می توانند دسترسپذیری و Uptime سرویس خود را بهبود داده و از راهکارهای Disaster Recovery در حداقل زمان ممکن بهره جویند.
خدمات پشتیبانگیری برای سرویس سرور مجازی، سرویس سرور اختصاصی و سرویس اجاره فضا و رایانش ابری قابل ارائه می باشد. این خدمات به عنوان یک منبع افزوده به طرح سرویس اصلی ارائه می گردد و مشتریان می توانند به هنگام سفارش خرید طرح مناسب پشتیبانگیری و یا آرشیو را از فهرست Backup و یا Archive انتخاب نمایند.
علاوه بر خدمات فوق خدمت تهیه Image و ارسال داده مشتریان از خدماتی هستند که در بسته های خدمات سرویس مدیریت شده و یا به صورت مجزا به مشتریان قابل ارائه می باشند.

جهت خرید این خدمت در روال انتخاب سرویس خود در فروشگاه اینترنتی مرکز داده تبیان، منبع افزوده مناسب را انتخاب نمایید.

در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید خدمت فوق وارد کنترل پنل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.