فناوری توزیع بار (Load balancing) یکی از اصلی ترین راهکارهادر جهت افزایش افزونگی ،کارایی و سرعت در امور شبکه می باشد. به طور کلی توزیع بار یعنی توزیع پردازش و فعالیتهای ارتباطی به طور مساوی بر روی سروهای اصلی شبکه‌های کامپیوتری به صورتی که بر روی هیچ سرور واحدی بار پردازشی بیش از حد مجاز یا ناهماهنگ با سایر سرورها اعمال نگردد بدین صورت از اعمال فشار پردازش بر روی یک سرور جلوگیری می‌شود. توزیع بار بر اساس الگوریتم مناسب و مورد نیاز مشتری برای وی پیاده سازی می گردد.
خدمات توزیع بار مرکز داده تبیان در قالب منبع افزوده می تواند به طرح سرویس خریداری شده سرویس سرور مجازی، سرویس سرور اختصاصی و سرویس اجاره فضا اضافه شود.

جهت خرید این خدمت در روال انتخاب سرویس خود در فروشگاه اینترنتی مرکز داده تبیان، منبع افزوده مناسب را انتخاب نمایید.

در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید خدمت فوق وارد کنترل پنل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.