رصد وضعیت جاری در بخش های گوناگون مانند زیرساخت شبکه و امنیت ، وضعیت سرویس های تحت مدیریت مشتریان ، کنترل رفتار قابل رصد مشتری ها (سرویس دهنده های متعلق به آنان و نیز سرویس های تحت مدیریت ایشان)، عمده خدمات امنیتی را تشکیل می دهد.

کارشناسان امنیت مرکز داده ، در حوزه های مختلف سرویس دهی دارای سطح مطلوبی از دانش مرتبط با موضوع هستند و توانایی تشخیص خطرات ، نارسایی ها ، موارد مشکوک و نیازمند بررسی را دارا می باشند. ضمن اینکه در هنگام شناسایی یک آسیب پذیری یا تهاجم ، قادر هستند راه حل قابل قبول برای آن موضوع را به مشتریان این خدمات ارائه دهند.
در کنار مبحث پایش امنیتی، خدمات امن سازی و پیکربندی تجهیزات مرتبط با حوزه امنیت که در اختیار مشتری های مرکز داده می باشد، نیز قابل ارائه است . مشاوره و مستحکم سازی در حوزه های مرتبط با امنیت در سطح سیستم عامل و سرویس ها و نیز تجهیزات امنیتی برای بهینه سازی زیرساخت متعلق به مشتری های مرکز داده در داخل سایت این مرکز و دیگر مراکز متعلق به مشتری ، دیگر خدمتی است که مشتری های این مرکز می توانند از آنها بهره مند شوند.
خدمات امنیتی برای سرویس های اجاره سرور مجازی، سرور اختصاصی و اجاره فضا قابل ارائه می باشند. جهت خرید این خدمت در روال انتخاب سرویس خود در فروشگاه اینترنتی مرکز داده تبیان، منبع افزوده مناسب را انتخاب نمایید.

در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید خدمت فوق وارد کنترل پنل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.