از دیگر خدمات ارائه شده توسط مرکز داده اینترنتی تبیان، ارائه سرویس VPN به صورت Site-to-Site می‌باشد. با بهره‌گیری از این سرویس بستری امن و مطمئن بین مرکز داده و سایت مشتری برقرار شده و اطلاعات مشتریان بر روی این بستر امن انتقال خواهند یافت.
جهت خرید این خدمت در روال انتخاب سرویس خود در فروشگاه اینترنتی مرکز داده تبیان، منبع افزوده مناسب را انتخاب نمایید.
در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید خدمت فوق وارد کنترل پنل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.