خدمات پست الکترونیک به صورت جداگانه و در قالب طرح های مختلفی ارائه می گردد. سرویس ایمیل مرکز داده تبیان با هدف ارائه یک سرویس مطمئن و با دسترسی پذیری بالا مبتنی بر طراحی شده است. وبمیل این سرویس به صورت فارسی و بر اساس نرم افزار Horde/IMP ارائه می شود.

دسترس پذیری و Uptime بالا
یکی از مزایای خدمات پست الکترونیکی مرکز داده تبیان طراحی دسترسپذیر آن می باشد که با طراحی و پیاده سازی امکانات مجازی سازی و کلاسترینگ ایجاد شده است.

پشتیبانگیری
جهت افزایش اطمینان این سرویس، مرکز داده تبیان از کلیه داده های این سرویس به صورت روزانه پشتیبان تهیه می نماید. علاوه بر این، مشتری می تواند از طریق کنترل پنل مدیریتی خود از صندوق پستی خود نسخه پشتیبان تهیه نماید.
شما با دریافت این خدمت توسط کنترل پنل مدیریتی امکان ایجاد و مدیریت صندوق های پستی همراه با امکاناتی نظیر فهرست زیر را در اختیار خواهید داشت.

  • ساخت صندوق پستی و تنظیم Quota
  • تنظیم Forwarder
  • ایجاد Mailing list
  • تنظیم Catchall
  • پشتیبانگیری

کاربران نیز توسط کنترل پنل امکانات مختلفی را جهت مدیریت سرویس خود در دسترس دارند.

  • پاسخ خودکار
  • حفاظت در مقابل هرزنامه
  • مدیریت وبمیل