خدمات سرویس مدیریت شده مرکز داده تبیان مجموعه ای متنوع از خدمات راهبری و مدیریتی را در برداشته و برای کلیه مشتریان سرویس های سرور اختصاصی، سرور مجازی، اجاره فضا و رایانش ابری قابل استفاده می باشد.
خدمات سرویس مدیریت شده مرکز داده تبیان در گروه های زیر ارائه می گردند:
خدمات نظارتی:

نظارت بر سرویس نهایی مورد استفاده کاربران شما، عاملی کلیدی در حفظ کیفیت خدمات و بهبود کسب و کار شما می باشد. مرکز داده تبیان در راستای ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان در این حوزه، خدمات نظارتی را در حوزه های مختلف شبکه، سرویس و سیستم عامل ارائه می نماید. بدین ترتیب شما می توانید بر میزان مصرف منابع شبکه، سیستم عامل و سرویس ها آگاهی داشته و همچنین در دسترسی بودن سرویس های پیاده سازی شده خود را به طور پیوسته مورد نظارت قرار دهید. توضیحات بیشتردر صفحه بسته های پیشنهادی قابل ملاحظه است.
خدمات مدیریت سرور:

با دریافت این خدمات شما از استخدام مدیران سیستم بی نیاز خواهید شد. این خدمات یکی از اصلی ترین بخش های خدمات سرویس سرور مدیریت شده مرکز داده تبیان می باشد. خدمات مدیریت سرور شامل پشتیبانی سرور شما می باشد. این پشتیبانی می تواند به صورت تلفنی، مدیریت سرور شما توسط راهبران و مدیران سیستم مرکز داده (سرویس Remote hands & eyes) و یا با اختصاص راهبرمخصوص به سرور شما صورت گیرد. بدین ترتیب خدمات مختلف نگهداری، نصب و راه اندازی، رفع اشکال سرویس و همچنین مشاوره فنی توسط مرکز داده تبیان به شما ارائه می شود. علاوه بر خدمات فوق شما از خدمات DNS Resolver رایگان و همچنین خدمات DNS بهره مند خواهید شد. توضیحات بیشتردر صفحه بسته های پیشنهادی قابل ملاحظه است.
خدمات پشتیبان گیری:

خدمات پشتیبانگیری به صورت تهیه نسخه های پشتیبان روزانه؛ خدمت نگهداری نسخه پشتیبان به صورت آرشیو و تهیه Image از خدمات دیگر مرکز داده می باشد که از ابتدای راه اندازی مرکز داده تبیان ارائه می شده است. همچنین جهت افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیازهای شما خدمت ارسال داده بر روی Media مشتری نیز به فهرست این نوع خدمات اضافه شده است. توضیحات بیشتردر صفحه بسته های پیشنهادی قابل ملاحظه است.
خدمات امنیتی:

با توجه به دانش و امکانات موجود در مرکز داده تبیان در زمینه های امنیتی خدمات امنیتی در فهرست خدمات این مرکز داده قرار گرفته است. این خدمات شامل ارائه ی خدمات مستحکم سازی سیستم عامل ، مستحکم سازی سرویس، ارائه Antivirus ، راه اندازی و مدیریت دیواره آتش، IDP و IPS مبتنی بر میزبان می باشد. توضیحات بیشتردر صفحه بسته های پیشنهادی قابل ملاحظه است.